Povećajte svoju produktivnost, unapredite operativnu efikasnost i ubrzajte vreme do pojavljivanja na tržištu

Ensemble for Workforce Management je web rešenje koje omogućuje organizacijama učinkovito planiranje, prognoziranje i raspored zaposlenih, kako bi ispunili zadate ciljeve usluge. Omogućuje prilagodljivost rada, ljudi i procesa u svim fazama zadataka, u svim departmanima, na bilo kom mestu i u različitim uslovima rada. Naše rešenje omogućuje kompletan pregled poslovnog procesa i status bilo koje radne stavke.

Ensemble for Workforce Management u potpunosti je integrisan sa Ensemble for Business Process Management. To omogućava da svaki zadatak koji je delegiran radniku bude prikazan na spisku zadataka radnika, kom se može pristupiti sa bilo kog uređaja.

Workforce scheduler

workforce management on any device

Efikasno upravljanje radnom snagom – uskladite veštine zaposlenih sa zadacima, stignite na pravo mesto i u pravo vreme do tačnog klijenta, kako biste ostvarili optimalnu dostavu usluge

Ključne koristi:
 • Uskladite izvršenja radnih zadataka zaposlenih kroz interne, eksterne i terenske resurse

 • Obezbedite precizno predviđanje i finansijski isplativo planiranje rasporeda preko svih komunikacionih kanala

 • Praćenje radnog statusa prema zadacima ili resursima u realnom vremenu

 • Bolja efikasnost radne snage i produktivnost kompanije

 • Povećajte zadovoljstvo korisnika postizanjem najvišeg mogućeg nivoa usluge

 • Povećajte prihode smanjivanjem vremena za isporuku proizvoda i usluga na tržište

 • Sarađujte efektivno sa ugovaračima treće strane

 • Smanjite troškove rada i materijala

 • Jednostavna integracija s postojećim ili drugim sistemima unutar kompanije (npr. ERP, CRM)

Rešenje dokazano u poslovanju

Odabrane mogućnosti uključuju:
 • Administracija resursa
  Upravljajte resursima radne snage (zaposlenima / podugovaračima) prema datumu / vremenu, vremenskom okviru, prisustvu na poslu, veštinama, lokaciji.

 • Zakazivanje zadataka u stvarnom vremenu
  Dodelite / ponovo dodelite zadatke odgovarajućim resursima radne snage rezervisanjem raspoloživog vremenskog perioda radnog vremena, zavisno od trajanja zadatka (izbegavanje preteranog opterećenja).

 • Nadgledanje
  Pratite i upravljajte statusom izvršavanja posla po zadatku i resursu.
 • Otprema
  Odaberite odgovarajuće resurse podudaranjem veština zaposlenih sa tipom radnog zadatka. Dodelite odgovarajuće uređaje / materijale i postarajte se da se radnici na terenu šalju pravom korisniku i na pravu lokaciju.
 • Zapisivanje aktivnosti i događaja
  Beležite sve korisničke akcije i promene sistema.
 • AVS
  Automatski odabir resursa u zavisnosti od pokrivene lokacije, individualnoj proceni resursa, veština i/ili opterećenja.

 • Pristup aplikaciji s bilo kog uređaja
  Zaposleni mogu pristupiti Workforce modulu preko bilo kog uređaja, kao što je npr. smartphone ili tablet.

 • Geografsko rutiranje i otprema
  Otpremajte pomoću geografskog i uličnog rutiranja, uključujući i raspoređivanje vozila i resursa.
 • Intuitivni grafički korisnički interfejs
  Pregled statusa svih zadataka u realnom vremenu.

Saznajte više

Zaslužujete bolje rešenje za upravljanje radnom snagom
KONTAKTIRAJTE NAS

Podelite sa drugima

Podelite Ensemble for Workforce Management