Ensemble

Smart Portal
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

Smart Portal
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

Smart Portal
version 2019 | International
Arrow down

Menu Uvod / Osnovne komponente Ključne značajke Detalji komponenti Instalacija / Kontakt Ensemble
Smart Portal
Uvod / Osnovne komponente Ključne značajke Detalji komponenti Instalacija / Kontakt

Platforma za kreiranje web GIS aplikacija.

GDi Ensemble Smart Portal aplikacija omogućava korisnicima jednostavan način kreiranja naprednih aplikacija bez ikakvog poznavanja programiranja.
Jedinstvene web GIS aplikacije mogu se napraviti u samo par minuta koristeći jednostavno i intuitivno korisničko sučelje i liste unaprijed definiranih funkcionalnosti u formi alata. Mogu se napraviti i aplikacije sa naprednim mogućnostima, poput uređivanja podataka i analiziranja geometrijskih mreža.
Aplikacija se, nakon kreiranja, može naknadno izmijeniti ili izbrisati. Sve podesive izmjene u aplikaciji primijenjuju se u realnom vremenu.
Naša je aplikacija u potpunosti usklađena sa Open Geospatial Consortium (OGC) standardima.

Vizualizirajte vaše geografske podatke na jednostavan način.

Pomoću Ensemble Smart Portal aplikacije s lakoćom možete prikupljati, pohranjivati, analizirati, upravljati I prikazivati vaše prostorne podatke.
Dođite do značajnih uvida koištenjem informacija o lokaciji kako bi prepoznali probleme i našli rješenja za njih.
Smart Portal desktop tablet

Komponente osnovnog proizvoda

Osnovne Ensemble Smart Portal komponente za kreiranje naprednih web GIS aplikacija.
Smart Portal Configurator

Konfigurator

Web aplikacija za konfiguriranje GIS preglednika – Visios aplikacija.

Smart Portal

Administracija korisnika

Upravljajte korisnicima, ulogama i privilegijama Smart Portal aplikacije i instancama web GIS aplikacija.

Smart Portal Visios

Visios

Web GIS aplikacija za prezentiranje, kreiranje i upravljanje geoprostornim sadržajem.

Smart Portal Visios

Field Tools

Prikupljajte podatke i upravljajte njima na terenu pomoću mobilnih uređaja.

Smart Portal Configurator

Konfigurator

Web aplikacija za konfiguriranje GIS preglednika – Visios aplikacija.

Smart Portal

Administracija korisnika

Upravljajte korisnicima, ulogama i privilegijama Smart Portal aplikacije i instancama web GIS aplikacija.

Smart Portal Visios

Visios

Web GIS aplikacija za prezentiranje, kreiranje i upravljanje geoprostornim sadržajem.

Smart Portal Visios

Field Tools

Prikupljajte podatke i upravljajte njima na terenu pomoću mobilnih uređaja.

Ključne značajke

Omogućava korisnicima brzo i jednostavno postavljanje web GIS-a u svojojorganizaciji koristeći vlastitu infrastrukturu ili GDi Oblak.

Visios aplikacije rade na svim vrstama uređaja – desktop i laptop kompjuterima, tabletima i pametnim telefonima.

Intuitivno i jednostavno korisničko sučelje.
Kreirajte web GIS aplikacije koje s lakoćom mogu podržavati od nekoliko do više tisuća korisnika velikih organizacija ili kompanija.
Značajno povećajte i poboljšajte suradnju kompanije, razmjenu informacija i uređivanje GIS sadržaja.

Privilegije za pregled i izmjenu na razini pojedinačnih slojeva.
Atributni filteri na razini pojedinačnog korisnika.
Prostorni filteri na razini pojedinačnog korisnika.

Kreirano na Esri ArcGIS platformi

Esri logo

Ključne značajke

Omogućava korisnicima brzo i jednostavno postavljanje web GIS-a u svojojorganizaciji koristeći vlastitu infrastrukturu ili GDi Oblak.

Visios aplikacije rade na svim vrstama uređaja – desktop i laptop kompjuterima, tabletima i pametnim telefonima.

Intuitivno i jednostavno korisničko sučelje.
Kreirajte web GIS aplikacije koje s lakoćom mogu podržavati od nekoliko do više tisuća korisnika velikih organizacija ili kompanija.
Značajno povećajte i poboljšajte suradnju kompanije, razmjenu informacija i uređivanje GIS sadržaja.

Privilegije za pregled i izmjenu na razini pojedinačnih slojeva.
Atributni filteri na razini pojedinačnog korisnika.
Prostorni filteri na razini pojedinačnog korisnika.

Kreirano na Esri ArcGIS platformi

Esri logo

Konfigurator

Web komponenta za konfiguriranje Visios aplikacija.
Jednostavno sučelje

Izaberite unaprijed definirane alate i unesite odgovarajuće parametre. Alati su organizirani u formi widget-a. Trenutno je dostupno više od 30 widget-a.

Optimizirajte funkcije i njihov raspored

Na jednostavan način možete testirati funkcionalnosti I raspored alata u Visios aplikaciji prije ispostavljanja krajnjim korisnicima.

Field Tools mobilne Android aplikacije

Mobilna Android GIS aplikacija, namjenjena prikupljanju podataka na terenu, automatski se kreira pri konfiguraciji Visios web GIS aplikacije.

Ugrađena sigurnost

Komponenti Konfigurator moguće je pristupiti samo kroz aplikaciju Administracija korisnika, tako da Visios aplikacije može konfigurirati samo ovlašteni korisnik, odnosno GDi Smart Portal administrator.

Jednostavno sučelje

Izaberite unaprijed definirane alate i unesite odgovarajuće parametre. Alati su organizirani u formi widget-a. Trenutno je dostupno više od 30 widget-a.

Optimizirajte funkcije i njihov raspored

Na jednostavan način možete testirati funkcionalnosti I raspored alata u Visios aplikaciji prije ispostavljanja krajnjim korisnicima.

Field Tools mobilne Android aplikacije

Mobilna Android GIS aplikacija, namjenjena prikupljanju podataka na terenu, automatski se kreira pri konfiguraciji Visios web GIS aplikacije.

Ugrađena sigurnost

Komponenti Konfigurator moguće je pristupiti samo kroz aplikaciju Administracija korisnika, tako da Visios aplikacije može konfigurirati samo ovlašteni korisnik, odnosno GDi Smart Portal administrator.

Administracija korisnika

Web komponenta za administraciju Smart Portal aplikacija.
Jednostavno upravljanje i pregled kartica:
  • Klijenti – razina licenciranja i broj mogućih Visios aplikacija.
  • Visios aplikacije – osnovne informacije o Visios aplikacijama.
  • Korisnici – osnovne informacije o korisnicima i njihovim ulogama.
  • Privilegije – informacije o dozvoljenim operacijama nad podacima.
  • Uloge – grupa privilegija dodijeljena na razini pojedinačnih Visios aplikacija.
  • Filteri podataka – filtrirani podaci na osnovi atributnih vrijednosti i prostornih svojstava za pojedinačne korisnike.
  • Statistika korištenja – pregledajte sve korisničke aktivnosti (pristupanje Visios aplikacijama, odjavljivanje, dodavanje i izmjenu podataka, brisanje podataka itd.). Mogućnost generiranja kompletnih izvještaja.
Administracija korisnika također podržava mogućnost integracije sa GDi Identity Provider aplikacijom, koja omogućava prijavu u Smart Portal preko korisničkih računa iz npr. Microsoft Active Directoy.
Smart Portal UM

Visios

Pristupite GIS podacima, bilo kada i bilo gdje, preko bilo kojeg internet preglednika.
Visios je web aplikacija kroz koju se mogu pretraživati, mijenjati, analizirati i prezentirati GIS podaci i njihov sadržaj. Sve funkcije preglednika se definiraju jednostavnim konfiguriranjem u Konfigurator aplikaciji. Uz osnovne opcije za pretraživanje i identifikaciju geoobjekata, Visios nudi i napredne opcije poput:
Dodavanja i uređivanja geometrije i atributa geoobjekata.
Prostorne selekcije.
Izvoza grafičkih i alfanumeričkih izvještaja.
Korištenja vanjskih servisa sa podacima – MapService, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) itd.
Statističke analize.
Linearnog referenciranja.
Korištenja ranije definiranih pozadinskih mapa (Esri, OpenStreetMap, Bing Maps i sl.) ili onih kreiranih sa strane korisnika.

Field Tools

Upravljanje i prikupljanje terenskih podataka korištenjem mobilnih uređaja.
Ensemble Field Tools aplikacija omogućava prikupljanje prostornih događaja i pojava u realnom vremenu direktno na terenu. Za svaku pojavu i objekt na terenu bilježi se prostorna lokacija u datom trenutku, što omogućuje donošenje pravovremenih i pouzdanih odluka.
Izvorno Android aplikacija, iOS verzija moguća.
Izvanmrežni način rada, proširena stvarnost (AR) i iOS verzija su dostupni kao zasebni moduli.
Potpuno podržan relacijski model prostorne baze podataka.
Kompletno sveobuhvatna pretraga.
Identifikacija, mjerenje i dijeljenje ekrana za mapu i atribute i itd.
Uređivanje podataka, dodavanje fotografija, dinamičan prikaz relacijskog modela podataka u strukturi stabla.
Konfiguriranjem Smart Portal aplikacije automatski se konfigurira I Field Tools za Android aplikacija.

Visios

Pristupite GIS podacima, bilo kada i bilo gdje, preko bilo kojeg internet preglednika.
Visios je web aplikacija kroz koju se mogu pretraživati, mijenjati, analizirati i prezentirati GIS podaci i njihov sadržaj. Sve funkcije preglednika se definiraju jednostavnim konfiguriranjem u Konfigurator aplikaciji. Uz osnovne opcije za pretraživanje i identifikaciju geoobjekata, Visios nudi i napredne opcije poput:
Dodavanja i uređivanja geometrije i atributa geoobjekata.
Prostorne selekcije.
Izvoza grafičkih i alfanumeričkih izvještaja.
Korištenja vanjskih servisa sa podacima – MapService, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) itd.
Statističke analize.
Linearnog referenciranja.
Korištenja ranije definiranih pozadinskih mapa (Esri, OpenStreetMap, Bing Maps i sl.) ili onih kreiranih sa strane korisnika.

Smart Portal

Field Tools

Upravljanje i prikupljanje terenskih podataka korištenjem mobilnih uređaja.
Ensemble Field Tools aplikacija omogućava prikupljanje prostornih događaja i pojava u realnom vremenu direktno na terenu. Za svaku pojavu i objekt na terenu bilježi se prostorna lokacija u datom trenutku, što omogućuje donošenje pravovremenih i pouzdanih odluka.
Izvorno Android aplikacija, iOS verzija moguća.
Izvanmrežni način rada, proširena stvarnost (AR) i iOS verzija su dostupni kao zasebni moduli.
Potpuno podržan relacijski model prostorne baze podataka.
Kompletno sveobuhvatna pretraga.
Identifikacija, mjerenje i dijeljenje ekrana za mapu i atribute i itd.
Uređivanje podataka, dodavanje fotografija, dinamičan prikaz relacijskog modela podataka u strukturi stabla.
Konfiguriranjem Smart Portal aplikacije automatski se konfigurira I Field Tools za Android aplikacija.

Opcije instalacije

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas s Vašim poslovnim i organizacijskim potrebama.
KONTAKTIRAJTE NAS

Podijelite s drugima

Podijelite informacije o našem produktu s drugima.