Ensemble

Smart Portal
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

Smart Portal
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

Smart Portal
version 2019 | International
Arrow down

Platforma za kreiranje web GIS aplikacija.

GDi Ensemble Smart Portal aplikacija omogućava korisnicima kreiranje naprednih GIS aplikacija na jednostavniji način iako korisnik potencijalno nema razvijene programerske vještine.
Koristeći jednostavno korisničko sučelje i unaprijed definirani izbor funkcija i alata organiziranih u obliku grafičkih elemenata, moguće je u nekoliko minuta kreirati jedinstvenu i naprednu web GIS aplikaciju kao što su data editing i geometric network analysis.
Jednom kreiranu aplikaciju moguće je naknadno modificirati, odnosno urediti. Sve promjene vidljive su u realnom vremenu unutar aplikacije.
Naša je apikacija u potpunosti usklađena sa Open Geospatial Consortium (OGC) standardima.

Jednostavno vizualiziranje Vaših geografskih podataka.

Ensemble Smart Portal olakšava prikupljanje, pohranjivanje, analiziranje, upravljanje i prikaz Vaših prostornih podataka.
Dobijte novi pogled na rješavanje problema koristeći prostorne lokacije za pronalaženje rješenja.
Smart Portal desktop tablet

Osnovni moduli produkta

Osnovni moduli Ensemble Smart Portala koriste se za kreiranje naprednih web GIS aplikacija.
Smart Portal Configurator

Konfigurator

To je web aplikacija za konfiguriranje web GIS preglednih aplikacija (Visios).

Smart Portal

Upravljanje korisnicima

Upravljajte Smart Portal korisnicima, ulogama, dozvolama I situacijama unutar web GIS aplikacije.

Smart Portal Visios

Visios

Web GIS aplikacija za prezentiranje, kreiranje i upravljanje geoprostornim sadržajem.

Smart Portal Visios

Field Tools

Omogućava upravljanje i prikupljanje podataka s terena koristeći mobilne uređaje.

Smart Portal Configurator

Konfigurator

To je web aplikacija za konfiguriranje web GIS preglednih aplikacija (Visios).

Smart Portal

Upravljanje korisnicima

Upravljajte Smart Portal korisnicima, ulogama, dozvolama I situacijama unutar web GIS aplikacije.

Smart Portal Visios

Visios

Web GIS aplikacija za prezentiranje, kreiranje i upravljanje geoprostornim sadržajem.

Smart Portal Visios

Field Tools

Omogućava upravljanje i prikupljanje podataka s terena koristeći mobilne uređaje.

Ključne značajke

Omogućava korisnicima brzo i jednostavno postavljanje web GIS-a u svoju organizaciju koristeći vlastitu infrastrukturu u GDi Oblaku.

Aplikacije kreirane uz pomoć Visios-a funkcioniraju na svim vrstama uređaja – desktop i laptop kompjuterima, tablet uređajima i pametnim telefonima.

Jednostavno korisničko sučelje.
Kreirajte web GIS aplikacije koje mogu uključivatinekoliko korisnika pa sve do tisućukorisnika neke velike organizacije ili kompanije.
Značajno povećajte i poboljšajte suradnju s firmama, razmjenu informacija I uređivanje GIS sadržaja.

Pregledavanje i uređivanje na bazi slojeva.
Opisna svojstva na razini korisnika.
Prostorni filteri na razini korisnika.

Kreirana uz pomoć Esri ArcGIS platforme

Esri logo

Ključne značajke

Omogućava korisnicima brzo i jednostavno postavljanje web GIS-a u svoju organizaciju koristeći vlastitu infrastrukturu u GDi Oblaku.

Aplikacije kreirane uz pomoć Visios-a funkcioniraju na svim vrstama uređaja – desktop i laptop kompjuterima, tablet uređajima i pametnim telefonima.

Jednostavno korisničko sučelje.
Kreirajte web GIS aplikacije koje mogu uključivatinekoliko korisnika pa sve do tisućukorisnika neke velike organizacije ili kompanije.
Značajno povećajte i poboljšajte suradnju s firmama, razmjenu informacija I uređivanje GIS sadržaja.

Pregledavanje i uređivanje na bazi slojeva.
Opisna svojstva na razini korisnika.
Prostorni filteri na razini korisnika.

Kreirana uz pomoć Esri ArcGIS platforme

Esri logo

Konfigurator

Web komponenta za konfiguriranje Visios aplikacija.
Jednostavno sučelje

Izaberite već kreirane alate I unesite željene parametre. Alati su organizirani u formi grafičkih elemenata. Trenutno ih je dostupno više od 30.

Optimiziran izgled i funkcije

Jednostavno testirajte izgled i funkcionalnost Visios aplikacije prije nego dođe do krajnjih korisnika.

Field Tools mobilne Android aplikacije

Tijekom konfiguriranja Visios web GIS-a automatski se kreira mobilna Android GIS aplikacija za terensko prikupljanje podataka.

Ugrađena sigurnost

Pristup komponenti Konfiguratora omogućen je kroz User Management aplikaciju stoga Visios aplikaciju može konfigurirati samo autorizirani korisnik – primjerice GDi Smart Portal administrator.

Jednostavno sučelje

Izaberite već kreirane alate I unesite željene parametre. Alati su organizirani u formi grafičkih elemenata. Trenutno ih je dostupno više od 30.

Optimiziran izgled i funkcije

Jednostavno testirajte izgled i funkcionalnost Visios aplikacije prije nego dođe do krajnjih korisnika.

Field Tools mobilne Android aplikacije

Tijekom konfiguriranja Visios web GIS-a automatski se kreira mobilna Android GIS aplikacija za terensko prikupljanje podataka.

Ugrađena sigurnost

Pristup komponenti Konfiguratora omogućen je kroz User Management aplikaciju stoga Visios aplikaciju može konfigurirati samo autorizirani korisnik – primjerice GDi Smart Portal administrator.

Upravljanje korisnicima

Web komponenta za administraciju Smart Portal aplikacija.
Pojednostavljen pristup I pregled:
  • Klijenata – Broj podatka I razina licence Visios aplikacija.
  • Visios aplikacijama – osnovne informacije o Visios aplikacijama.
  • Korisnicima – osnovne informacije o korisnicima I njihove uloge.
  • Dozvolama – podaci o ovlaštenim operacijama.
  • Ulogama – ovlaštena grupa asocirana sa individualnim Visios aplikacijama.
  • Filterima – opisni i prostorni filteri asocirani sa individualnim korisnicima.
  • Statistikama – odredite sve korisničke aktivnosti I puni pregled svih dosadašnjih aktivnosti (pristup Visios aplikacijama, odjave korisnika, dodavanje I modificiranje podataka, brisanje podataka itd.).
Upravljanje korisnicima ima mogućnost integracije sa GDi Identity Provider aplikacijom olakšavajući integraciju sa Smart Portalom (primjerice, korisnici iz Microsoft Active Directory-ja).
Smart Portal UM

Visios

Pristupite GIS podacima u bilo koje doba I na bilo kojoj lokaciji preko bilo kojeg internetskog preglednika.
Visios je web aplikacija kroz koju se mogu pretraživati, mijenjati, analizirati i prezentirati GIS podaci I njihov sadržaj. Sve funkcije pretraživanja definirane su jednostavnim konfiguriranjem kroz aplikaciju Konfiguratora. Uz osnovne pretrage geografskih objekata Visios uključuje I napredne pretrage poput:
Dodavanja I uređivanja geometrijskih I geo objektnih atributa.
Prostorne selekcije.
Izvoza grafičkih I alfanumeričkih izvještaja.
Upotrebe usluga vanjskih podataka – MapService, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) itd.
Statističke analize.
Linearnog referenciranja.
Korištenja ranije definirane (I definirane sa strane korisnika) basemape (Esri, OpenStreetMap, Bing Maps itd.).

Field Tools

Upravljanje i prikupljanje terenskih podataka korištenjem mobilnih uređaja.
Ensemble Field Tools pružaju mogućnost snimanja prostornih događaja u realnom vremenu direktno na terenu. Za svaku pojavu I objekt na terenu razmatramo realnu prostornu lokaciju što omogućuje pravovremenno I pouzdano donošenje odluka.
Android aplikacija, iOS verzija moguća.
Offline način rada, Proširena Stvarnost I iOS verzija moguće kao zasebni moduli.
Potpuno podržan relacijski model prostorne baze podataka.
Potpuno sveobuhvatna pretraga.
Identificiranje, mjerenje I dijeljenjea ekrana vezano uz mape I atribute itd.
Uređivanje podataka, hvatanje fotografija, dinamičan prikaz veza između modela podataka u strukturi stabla.
Konfiguriranjem Smart Portala, aplikacija Field Tools za Android se automatski konfigurira.

Visios

Pristupite GIS podacima u bilo koje doba I na bilo kojoj lokaciji preko bilo kojeg internetskog preglednika.
Visios je web aplikacija kroz koju se mogu pretraživati, mijenjati, analizirati i prezentirati GIS podaci I njihov sadržaj. Sve funkcije pretraživanja definirane su jednostavnim konfiguriranjem kroz aplikaciju Konfiguratora. Uz osnovne pretrage geografskih objekata Visios uključuje I napredne pretrage poput:
Dodavanja I uređivanja geometrijskih I geo objektnih atributa.
Prostorne selekcije.
Izvoza grafičkih I alfanumeričkih izvještaja.
Upotrebe usluga vanjskih podataka – MapService, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) itd.
Statističke analize.
Linearnog referenciranja.
Korištenja ranije definirane (I definirane sa strane korisnika) basemape (Esri, OpenStreetMap, Bing Maps itd.).

Smart Portal

Field Tools

Upravljanje i prikupljanje terenskih podataka korištenjem mobilnih uređaja.
Ensemble Field Tools pružaju mogućnost snimanja prostornih događaja u realnom vremenu direktno na terenu. Za svaku pojavu I objekt na terenu razmatramo realnu prostornu lokaciju što omogućuje pravovremenno I pouzdano donošenje odluka.
Android aplikacija, iOS verzija moguća.
Offline način rada, Proširena Stvarnost I iOS verzija moguće kao zasebni moduli.
Potpuno podržan relacijski model prostorne baze podataka.
Potpuno sveobuhvatna pretraga.
Identificiranje, mjerenje I dijeljenjea ekrana vezano uz mape I atribute itd.
Uređivanje podataka, hvatanje fotografija, dinamičan prikaz veza između modela podataka u strukturi stabla.
Konfiguriranjem Smart Portala, aplikacija Field Tools za Android se automatski konfigurira.

Opcije implementacije

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas s Vašim poslovnim i organizacijskim potrebama.
KONTAKTIRAJTE NAS

Podijelite s drugima

Podijelite informacije o našem produktu s drugima.