Ensemble

Smart Portal

Stvaranje i implementacija naprednih GIS aplikacija

version International
Arrow down

Ensemble

Smart Portal

Stvaranje i implementacija naprednih GIS aplikacija

version International
Arrow down

Ensemble

Smart Portal

Stvaranje i implementacija naprednih GIS aplikacija

version International
Arrow down
Ensemble business application
Smart Portal 2020 logo with border-64px

Platforma za kreiranje web GIS aplikacija

GDi Ensemble Smart Portal aplikacija omogućava korisnicima jednostavan način kreiranja naprednih aplikacija bez ikakvog poznavanja programiranja.
Jedinstvene web GIS aplikacije mogu se napraviti u samo par minuta koristeći jednostavno i intuitivno korisničko sučelje i liste unaprijed definiranih funkcionalnosti u formi alata. Mogu se napraviti i aplikacije sa naprednim mogućnostima, poput uređivanja podataka i analiziranja geometrijskih mreža.
Aplikacija se, nakon kreiranja, može naknadno izmijeniti ili izbrisati. Sve podesive izmjene u aplikaciji primijenjuju se u realnom vremenu.
Naša je aplikacija u potpunosti usklađena sa Open Geospatial Consortium (OGC) standardima.

Vizualizirajte vaše geografske podatke na jednostavan način.

Pomoću Ensemble Smart Portal aplikacije s lakoćom možete prikupljati, pohranjivati, analizirati, upravljati i prikazivati vaše prostorne podatke.
Dođite do značajnih uvida koištenjem informacija o lokaciji kako bi prepoznali probleme i našli rješenja za njih.

Komponente osnovnog proizvoda

Osnovne Ensemble Smart Portal komponente za kreiranje naprednih web GIS aplikacija.

Konfigurator

Web aplikacija za konfiguriranje GIS preglednika – Visios aplikacija.

Administracija korisnika

Upravljajte korisnicima, ulogama i privilegijama Smart Portal aplikacije i instancama web GIS aplikacija.

Visios

Web GIS aplikacija za prezentiranje, kreiranje i upravljanje geoprostornim sadržajem.

Field Tools

Prikupljajte podatke i upravljajte njima na terenu pomoću mobilnih uređaja.

Konfigurator

Web aplikacija za konfiguriranje GIS preglednika – Visios aplikacija.

Administracija korisnika

Upravljajte korisnicima, ulogama i privilegijama Smart Portal aplikacije i instancama web GIS aplikacija.

Visios

Web GIS aplikacija za prezentiranje, kreiranje i upravljanje geoprostornim sadržajem.

Field Tools

Prikupljajte podatke i upravljajte njima na terenu pomoću mobilnih uređaja.

Ključne funkcionalnosti

Omogućava korisnicima da brzo i jednostavno postave web GIS u svojoj organizaciji, koristeći vlastitu infrastrukturu ili u GDi Cloud.

Visios aplikacije rade na svim vrstama uređaja – desktop i laptop računarima, tablet i pametnim telefonima.

Intuitivno i jednostavno korisničko okruženje.
Kreirajte web GIS aplikacije koje s lakoćom mogu podržavati od nekoliko do više hiljada samo korisnika velikih organizacija ili kompanija.
Značajno povećajte i poboljšajte saradnju s firmama, razmjenu informacija i ažuriranje GIS sadržaja.

Privilegije za pregled i izmjenu na razini pojedinačnih slojeva.
Atributni filteri na nivou pojedinačnog korisnika.
Prostorni filteri na nivou pojedinačnog korisnika.

Kreirano na Esri ArcGIS platformi

Esri logo

Ključne značajke

Omogućava korisnicima da brzo i jednostavno postave web GIS u svojoj organizaciji, koristeći vlastitu infrastrukturu ili u GDi Cloud.

Visios aplikacije rade na svim vrstama uređaja – desktop i laptop računarima, tablet i pametnim telefonima.

Intuitivno i jednostavno korisničko okruženje.
Kreirajte web GIS aplikacije koje s lakoćom mogu podržavati od nekoliko do više hiljada samo korisnika velikih organizacija ili kompanija.
Značajno povećajte i poboljšajte saradnju s firmama, razmjenu informacija i ažuriranje GIS sadržaja.

Privilegije za pregled i izmjenu na razini pojedinačnih slojeva.
Atributni filteri na nivou pojedinačnog korisnika.
Prostorni filteri na nivou pojedinačnog korisnika.

Kreirano na Esri ArcGIS platformi

Esri logo

Konfigurator

Web komponenta za konfigurisanje Visios aplikacija.
Jednostavan interfejs

Izaberite unaprijed napravljene alate i unesite odgovarajuće parametre. Alati su organizovani u formi widget-a. Trenutno je dostupno više od 30 widget-a.

Optimizirajte funkcije i njihov raspored

Na jednostavan način možete testirati funkcionalnosti i raspored alata u Visios aplikaciji prije isporuke krajnjim korisnicima.

Field Tools mobilne Android aplikacije

Mobilna Android GIS aplikacija namjenjena prikupljanju podataka na terenu automatski se kreira pri konfiguraciji Visios web GIS aplikacije.

Ugrađena sigurnost

Konfigurator komponenti je moguće pristupiti samo kroz aplikaciju Administracija korisnika, tako da aplikaciju Visios može konfigurisati samo ovlašteni korisnik – odnosno administrator GDi Smart Portala.

Jednostavan interfejs

Izaberite unaprijed napravljene alate i unesite odgovarajuće parametre. Alati su organizovani u formi widget-a. Trenutno je dostupno više od 30 widget-a.

Optimizirajte funkcije i njihov raspored

Na jednostavan način možete testirati funkcionalnosti i raspored alata u Visios aplikaciji prije isporuke krajnjim korisnicima.

Field Tools mobilne Android aplikacije

Mobilna Android GIS aplikacija namjenjena prikupljanju podataka na terenu automatski se kreira pri konfiguraciji Visios web GIS aplikacije.

Ugrađena sigurnost

Konfigurator komponenti je moguće pristupiti samo kroz aplikaciju Administracija korisnika, tako da aplikaciju Visios može konfigurisati samo ovlašteni korisnik – odnosno administrator GDi Smart Portala.

Administracija korisnika

Web komponenta za administraciju Smart Portal aplikacija.
Pojednostavljen pristup i pregled:
  • Klijenti – Broj podatka i nivo licence Visios aplikacije.
  • Visios aplikacije – osnovne informacije o Visios aplikacijama.
  • Korisnici – osnovne informacije o korisnicima i njihovim rolama.
  • Privilegije – informacije o dozvoljenim operacijama nad podacima.
  • Role – grupe privilegija dodijeljenih pojedinačnoj Visios aplikaciji.
  • Filteri podataka – filtrirani podaci na osnovu atributnih vrijednosti i prostornih svojstava za pojedinačne korisnike.
  • Logovi i statistika korištenja – pregledajte sve korisničke aktivnosti (pristup Visios aplikacijama, odjave korisnika, dodavanje i modificiranje podataka, brisanje podataka itd.) Mogućnost generisanja kompletnih izvještaja.
Administracija korisnika ima mogućnost integracije sa GDi Identity Provider aplikacijom, koja omogućava prijavu u Smart Portal preko korisničkih naloga npr. iz Microsoft Active Directory.

Visios

Pristupite GIS podacima bilo kada i bilo gdje, preko bilo kojeg internet pretraživača.
Visios je web aplikacija putem koje se GIS podaci i sadržaj mogu pretraživati, mijenjati, analizirati i prezentirati. Sve funkcije pretraživača su definisane jednostavnom konfiguracijom preko aplikacije Konfigurator. Pored osnovnih opcija za pretragu i identifikaciju geoobjekata, Visios nudi napredne funkcije kao što su:

Dodavanja i uređivanja geometrije i atributa geoobjekata
Prostorne selekcije
Izvoza grafičkih i alfanumeričkih izvještaja
Korištenja vanjskih servisa sa podacima – MapService, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) itd
Statističkih analiza
Linearnog referenciranja
Korištenja predefinisanih pozadinskih mapa (Esri, OpenStreetMap, Bing Maps i sl.) ili onih kreiranih od strane korisnika

Field Tools

Upravljanje i prikupljanje terenskih podataka korištenjem mobilnih uređaja.
Ensemble Field Tools aplikacija omogućava prikupljanje prostornih događaja i pojava u realnom vremenu direktno na terenu. Za svaku pojavu i objekt na terenu bilježi se prostorna lokacija u datom trenutku, što omogućuje donošenje pravovremenih i pouzdanih odluka.

Izvorno Android aplikacija, iOS verzija moguća
Izvanmrežni način rada, proširena stvarnost (AR) i iOS verzija su dostupni kao zasebni moduli
Potpuno podržan relacijski model prostorne baze podataka
Kompletno sveobuhvatna pretraga
Identifikacija, mjerenje i dijeljenje ekrana za mapu i atribute itd
Uređivanje podataka, dodavanje fotografija, dinamičan prikaz relacijskog modela podataka u strukturi stabla
Konfiguriranjem Smart Portal aplikacije automatski se konfigurira i Field Tools za Android aplikacija

Visios

Pristupite GIS podacima bilo kada i bilo gdje, preko bilo kojeg internet pretraživača.
Visios je web aplikacija putem koje se GIS podaci i sadržaj mogu pretraživati, mijenjati, analizirati i prezentirati. Sve funkcije pretraživača su definisane jednostavnom konfiguracijom preko aplikacije Konfigurator. Pored osnovnih opcija za pretragu i identifikaciju geoobjekata, Visios nudi napredne funkcije kao što su:

Dodavanja i uređivanja geometrije i atributa geoobjekata
Prostorne selekcije
Izvoza grafičkih i alfanumeričkih izvještaja
Korištenja vanjskih servisa sa podacima – MapService, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) itd
Statističkih analiza
Linearnog referenciranja
Korištenja predefinisanih pozadinskih mapa (Esri, OpenStreetMap, Bing Maps i sl.) ili onih kreiranih od strane korisnika.

Field Tools

Upravljanje i prikupljanje terenskih podataka korištenjem mobilnih uređaja.
Ensemble Field Tools aplikacija omogućava prikupljanje prostornih događaja i pojava u realnom vremenu direktno na terenu. Za svaku pojavu i objekt na terenu bilježi se prostorna lokacija u datom trenutku, što omogućuje donošenje pravovremenih i pouzdanih odluka.

Izvorno Android aplikacija, iOS verzija moguća
Izvanmrežni način rada, proširena stvarnost (AR) i iOS verzija su dostupni kao zasebni moduli
Potpuno podržan relacijski model prostorne baze podataka
Kompletno sveobuhvatna pretraga
Identifikacija, mjerenje i dijeljenje ekrana za mapu i atribute itd
Uređivanje podataka, dodavanje fotografija, dinamičan prikaz relacijskog modela podataka u strukturi stabla
Konfiguriranjem Smart Portal aplikacije automatski se konfigurira i Field Tools za Android aplikacija

Opcije instalacije

Kontaktirajte tim
GDi Ensemble Smart Portal razvio se iz jednostavnog web GIS preglednika u prilagodljivu platformu za web mapiranje koja ne samo da može podržavati zadatke povezane s upravljanjem geoprostornim resursima tvrtke, već se može integrirati u složene poslovne procese iz različitih industrija. Želimo čuti Vaše specifične potrebe i pomoći Vam da Vaše geoprostorne podatke pretvorite u visokokvalitetne informacije.
Mladen Simić
Voditelj proizvoda Ensemble Smart portala, GDi