Brinemo se o najvrednijem prirodnom resursu

Cjelovito geoinformatičko rješenje za strateško planiranje, nadziranje i upravljanje ribarstvenim resursima provedeno je kroz najnovije zahtjeve ribarstva Europske Unije.

Vessel Analyst

Ensemble for Fisheries

Ensemble for Fisheries Management omogućava održivo upravljanje morskim resursima temeljem zajedničke ribarstvene politike koja počiva na uspostavi ravnoteže između kapaciteta ribarske flote i raspoloživih resursa.

Ključne prednosti sustava:
 • Optimizacija poslovnih procesa i smanjenje utrošenog vremena na administrativne poslove te ciljane terenske inspekcijske izlaske

 • Bolji pregled i kontrola aktivnosti u gospodarskom ribarstvu i marikulturi

 • Bolja kontrola upotrebe subvencioniranog plavog dizela

 • Standardizirani i organizirani podaci na centralnom mjestu: ulov, napor, registar flote, uzgoj ribe, ekonomsko prikupljanje i mnogi drugi

 • Kontrola prve prodaje ribe i ostalih morskih organizama

 • Web prodaja dozvola za sportski i rekreacijski ribolov

 • Kreiranje izvještaja i generiranje informacija iz velikog broja podataka

Cjelovitost sustava

Ensemble for Fisheries Management uključuje sljedeće module:
 • Sustav za praćenje ribarskih brodova
  Potpuno integrirani sustav za praćenje ribarskih brodova u stvarnom vremenu. Sustavom se evidentira i prikazuje smjer te brzina kretanja brodova, kao i njihova trenutna i povijesna lokacija. Praćenjem brodova omogućeno je i praćenje njihovog ulaska u zone zabranjenog ili ograničenog ribolova koje zatim pokreće sustav alarma.

 • Vessel Analyst
  Vessel Analyst je ekstenzija na desktop alat koji korisniku omogućava analize odabranih povijesnih podataka proizašlih iz sustava praćenja brodova kao i onih prijavljenih od strane ribara. Alat se najčešće koristi za usporedne analize, kao i za generiranje statistike vezane uz vrijeme i lokacije plovila tijekom ribolovnih aktivnosti.

 • e-Očevidnik
  E-Očevidnik je aplikacija koja je u potpunosti zamijenila tradicionalan papirnati način bilježenja podataka o ribolovnim aktivnostima i ulovu. Aplikacija je prilagođena radu u uvjetima na brodu, na robusnim tabletima, u offline i online okruženju.
 • Registar flote
  Registar flote koriste nadležna tijela za upravljanje kapacitetima ribarske flote. Osim podataka o ribarskim plovilima, registar sadržava temeljne podatke o dozvolama i vlasništvu plovila.
 • Portal gospodarskog ribarstva
  Portal gospodarskog ribarstva je tip portala koji omogućuje učinkovitu dvosmjernu komunikaciju između administrativnih djelatnika UR i ostalih dionika u sektoru ribarstva. Komunikacija je putem portala jednostavna i transparentna, a podaci su dostupni, no opet sigurni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja.
 • Ulov ribe
  Modul „Ulov ribe“ koristi se za evidenciju ulova ostvarenih u gospodarskom ribarstvu. Podaci o ulovu vode se kroz e-Očevidnike i izvješća. Osim elektronskog unosa putem e-Očevidnika i izravne sinkronizacije s centralnom bazom, aktualna je i prijava ulova putem papirnatih obrazaca. Jednostavnim aplikativnim rješenjima i sučeljima olakšan je unos podataka o ulovu u područnim jedinicama u jedinstveni centralni sustav.
 • Prodaja ribe
  Koristi se od strane prvokupaca te nadležnih tijela s ciljem praćenja ribe i ostalih morskih organizama od mjesta ulova do krajnjeg korisnika.
 • Marikultura
  Modul specijaliziran za poslovne procese uzgajivača i nadležnih tijela, temeljen na upravljanju kapacitetima uzgajališta te praćenju izlova ribe u uzgajalištima.
 • Inspekcija
  Aplikacija prilagođena prijenosnim uređajima koja radi u offline i online okruženju. Napravljena je kako bi inspektorima omogućila pristup svim relevantnim podacima te olakšala terensku inspekciju i izradu zapisnika na terenu.
 • E-dozvole
  Web shop dozvola za rekreacijski i sportski ribolov olakšava nabavu i kasniju provjeru ribarskih dozvola.
 • Izvještajni sustav
  Sveoubuhvatni izvještajni sustav omogućava dobivanje traženih informacija za interne potrebe ili potrebe međunarodnih nadležnih tijela.

Želim znati više

Unaprijedite vaše upravljanje u ribarstvu.