GDi rešenje za smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u Srbiji

19.04.2023 | Beograd

MAIN-6

GDi aplikacija na osnovu MUP-ove baze podataka o saobraćajnim nezgodama i geografskog informacionog sistema (GIS) određuje koja mesta treba pojačano kontrolisati.

Naslovni članak nedavnog broja revije SAT Plus bavio se temom raspoređivanja saobraćajnih patrola i načinima na koje se određuju lokacije na kojima će se kontrolisati učesnici u saobraćaju.

Pomoću GDi aplikacije koju MUP Srbije koristi se, na osnovu prostorno-vremenske analize podataka o saobraćajnim nezgodama, kategoriji učesnika (putnička vozila, biciklisti, pešaci i dr.), uticajnim faktorima za događanje nezgoda kao i težine posledica samih nezgoda, određuju lokacije na koje je potrebno usmeriti kontrolu učesnika u saobraćaju.

GDi softver za mapiranje mesta sa povećanim rizikom nastanka saobraćajnih nezgoda koristi se još od početka 2020. u svim policijskim stanicama u Srbiji za usmeravanje aktivnosti saobraćajne policije na mesta na kojima se saobraćajne nezgode događaju. Ideja ovakve distribucije patrola je u cilju otkrivanja prekršaja – ne radi postizanja kvantitativnih rezultata, već sankcionisanja upravo tih prekršaja koji dovode do saobraćajnih nezgoda na određenom mestu.

Na osnovu izabrane planirane aktivnosti saobraćajne policije u kontroli saobraćaja (na primer otkrivanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja ili upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola), aplikacija određuje lokacije na kojima je u toku određenog perioda u toku dana potrebno vršiti kontrolu učesnika u saobraćaju. Određivanje lokacija na kojima bi policijski službenici saobraćajne policije trebalo da vrše kontrolu saobraćaja, aplikacija vrši na osnovu baze podataka o saobraćajnim nezgodama koje su se događale u prethodnih pet godina, kako u naselju, tako i van naselja.

GDi aplikacija redovno se koristi i na osnovu nje MUP sastavlja zadatke i bira mesta za kontrolu učesnika u saobraćaju, ali ne samo vozača, nego i pešaka. U MUP-u kažu da je aplikacija za usmeravanje rada saobraćajne policije značajno unapredila njihov rad i uticala na bezbednost saobraćaja jer im je omogućila otkrivanje prekršaja upravo na mestima na kojima zbog tih prekršaja dolazi do saobraćajnih nezgoda.

image004
GDi Solutions Beograd učestvovao u pilot projektu “Urbani voćnjaci”
GDi Solutions Beograd učestvovao u pilot projektu “Urbani voćnjaci”
U skladu sa svojom filantropskom politikom, GDi Solutions Beograd je, kao kompanija koja se ponaša odgovorno i etički učestvovala u ...
Esri UC 2019
GDi Ensemble at Esri User Conference 2019
We have great pleasure in announcing our participation at Esri User Conference 2019! We will present GDi Ensemble solutions for ...
Festival Filantropije 2018
Festival Filantropije 2018
Dana 24. oktobra 2018.godine, GDi Solutions d.o.o. Beograd je imala zapaženo mesto na otvaranju prvog Filantropskog festivala u Srbiji i ...
GDi Solutions Beograd učestvovao u pilot projektu “Urbani voćnjaci”
U skladu sa svojom filantropskom politikom, GDi Solutions Beograd je, kao kompanija koja se ponaša odgovorno i etički učestvovala u ...
Esri UC 2019
We have great pleasure in announcing our participation at Esri User Conference 2019! We will present GDi Ensemble solutions for ...
Festival Filantropije 2018
Dana 24. oktobra 2018.godine, GDi Solutions d.o.o. Beograd je imala zapaženo mesto na otvaranju prvog Filantropskog festivala u Srbiji i ...