Povečajte donos naložb z učinkovitim upravljanjem sredstev/nepremičnin

V vseh poslovnih in organizacijskih sektorjih so primarnega pomena stroškovno učinkovita implementacija, upravljanje, vzdrževanje in odstranjevanje sredstev, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje investicijskih izdatkov in uporabo sredstev.

Naša rešitev vam omogoča najboljšo možno donosnost naložbe s stalnim in natančnim spremljanjem pomembnih sredstev. Zagotavlja vam popoln nadzor nad učinkovitostjo sredstev, kar omogoča zmanjšanje stroškov in povečuje kapaciteto za poslovno rast.

Ensemble for Asset Management

Vizualizirajte in analizirajte bogate zbirke podatkov za izbrano nepremičnino/sredstvo

Zbirke podatkov zajemajo:
 • Geolokacijo sredstva (natančen položaj, površina, volumen itd.)

 • Katastrski in uradni podatki, orthophoto posnetki, topografske karte in katastrski načrti.

 • Splošne, ekonomske, tehnične in druge podatke tretjih oseb (npr. SAP).

 • Uporabo sredstev, povezano dokumentacijo, kot denimo: pogodbe, risbe izvedenih gradenj, slike itd.

 • Dobičkonosnost/poslovno uspešnost v povezavi s sredstvom.

Posledica hitre rasti uporabe novih tehnologij in s tem povezanih trendov (razširitev povezanih naprav, senzorjev in brezpilotnih letalnikov) so ogromne količine podatkov.

Čeprav imajo s tem podjetja na voljo dodatne možnosti za čim večji strateški razvoj, je to prineslo s seboj tudi nove izzive. Večja pričakovanja za uporabnost teh podatkov so prebudila tudi potrebo po inovativnih in radikalnih rešitvah za njihovo upravljanje.

Ensemble for Asset Management

Ensemble for Asset Management ponuja dragocene vpoglede, ki zagotavljajo dolgoročno stabilnost proizvodnje.

Ključne prednosti:
 • Vizualiziranje in nadziranje odnosa sredstva do geolokacije.

 • Usklajevanje sredstev znotraj katerekoli organizacije.

 • Izčrpna poročila in analize podatkov omogočajo natančno vodenje vrednosti.

 • Sledenje prihodkom in odhodkom posameznih vrst sredstev.

 • Izboljšano upravljanje in večja operativna učinkovitost.

 • Zmanjšanje stroškov in tveganja.

 • Popolna revizija sredstev daje organizaciji večjo varnost in zaupanje.

 • Enostavna identifikacija točk za izboljšanje poslovnih procesov

 • Sprejemanje pravilnih organizacijskih odločitev glede na različne indikatorje, kot so: uspešnost, dobiček in stroški, tveganja in priložnosti, življenjski cikel sredstva.

 • Izboljšanje finančnih rezultatov zaradi boljše donosnosti naložbe in znižanja stroškov.

Potrebujete več informacij?

Vprašajte nas o naši rešitvi za upravljanje premoženja
VZPOSTAVITE STIK Z NAMI

Delite z drugimi

Delite Ensemble for Asset Management z drugimi.