Novi razvojno istraživački projekt GDi i FER-a

Utorak, 29. svibanj 2018. | Hrvatska

Istraživanje i razvoj naprednog sustava za upravljanje pametnim elektroenergetskim i komunikacijskim mrežama – GDi Ensemble OperOSS

Projekt se financira dodjelom bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta je: 9.345.494,59 kn

Iznos EU potpore iznosi: 5.956.173,91 kn
Iznos EU potpore za GDi iznosi: 4.060.586,93 kn
Iznos EU potpore za FER iznosi: 1.895.586,98 kn
Razdoblje provedbe projekta (od – do)

Ukupno razdoblje provedbe projekta je: 16.03.2018 – 15.03.2021.

Kratki opis projekta

GDi i Fakultet elektrotehnike i računarstva iz Zagreba (FER) su kao Partneri prijavili projektni prijedlog i kandidirali se za sufinanciranje provedbe projekta „Istraživanje i razvoj naprednog sustava za upravljanje pametnim elektroenergetskim i komunikacijskim mrežama – GDi Ensemble OperOSS“ u okviru instrumenta „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, u kojem je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Upravljačko tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva (MINGO) je Posredničko tijelo razine 1, a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Financijska se potpora provodi u okviru OPKK, Prioritetne osi 1. “Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ Specifičnog cilja 1.b.1. „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ Operacije 1.b.1.1. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

GDi ovim projektom planira istražiti i razviti OperOSS sustav čija je inovacija sadržana u postizanju točnosti podataka u sustavu naspram realnog stanja u mreži kao i stupnja digitalizacije i automatizacije upravljanja mrežom kojim nastojimo preusmjeriti ljudski rad s osnovnih tehnoloških procesa na napredne procese planiranja i razvoja smartGRID mreža.

Osnovna ideja OperOSS sustava je da orkestrira komunikacijsku mrežu za upravljanje novom generacijom energetskih mreža, ali i upravljanje infrastrukturom pametnih gradova, a sve kao podrška pametnom upravljanju i nadzoru energetske imovine i življenju budućnosti.

Posjedovanje tih podataka u operativnim sustavima podrške će omogućiti uštede u proizvodnji, transmisiji, distribuciji i potrošnji električne energije, a daljnja integracija tih sustava s poslovnim sustavima podrške i postizanje veće poslovne efikasnosti te poboljšanje kvalitete usluga.

Projekt se sastoji od faze industrijskog istraživanja u trajanju od 15 mjeseci (16.03.2018. – 15.06.2019.) nakon čega slijedi faza eksperimentalnog razvoja u trajanju 21 mjesec (16.06.2019.-15.03.2021.), odnosno ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Cilj projekta je razviti inovativni GDi Ensemble OperOSS sustav za upravljanje novom generacijom energetskih mreža (smartGRID) a rezultat će biti softverski proizvod spreman za komercijalizaciju na globalnom tržištu kao podrška pametnom upravljanju i nadzoru energetske imovine korištenjem napredne ICT infrastrukture.

Kontakt osobe za više informacija

Sandra Lovrić Lončarić, GDi

sandra.loncaric@gdi.net

Korisnik: GDi d.o.o.
Partner: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost GDi d.o.o.