Ensemble

OperOSS

upravljanje pametnim mrežama nove generacije

version International
Arrow down

Ensemble

OperOSS

upravljanje pametnim mrežama nove generacije

version International
Arrow down

Ensemble

OperOSS

upravljanje pametnim mrežama nove generacije

version International
Arrow down
Ensemble business suite
Ensemble-logo-business-suite-placeholder-64

Napredni inteligentni sustav upravljanja mrežom i napajanjem

GDi Ensemble OperOSS napredna je softverska aplikacija za upravljanje pametnim mrežama nove generacije. Pruža sveobuhvatno, tehnološki neutralno rješenje kojim se svi sustavi distribucije energije integriraju u jedinstveno upravljačko sučelje.
Aplikacija pruža visoku točnost podataka o sustavu, što omogućava potpuni prikaz stvarnog stanja energetske mreže u bilo kojem trenutku.
Nadalje, omogućavanjem velikog stupnja digitalizacije i automatizacije upravljanja mrežom, korištenje Ensemble OperOSS rezultira preusmjeravanjem ljudskog rada iz osnovnih operativnih procesa i zadataka u napredne procese poput daljnjeg planiranja i razvoja pametnih mreža.

Upravljanje i kontrola energetske imovine u pametnim mrežama

OperOSS sustav za pametno upravljanje i kontrolu energetske imovine korištenjem infrastrukture naprednih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
Predstavlja veliki napredak omogućavanjem prelaska iz današnjih pasivnih distribucijskih sustava na buduće fleksibilne niskougljične pametne sustave.
Korisnicima i operatorima sustava pruža brojne usluge s naglaskom na operatore distribucijske mreže kao srži energetske tranzicije i razvoja naprednih energetskih mreža.
INFORMACIJE O FINANCIRANJU SREDSTVIMA IZ EU
EU flag
Projekt se financiradodjelom bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 9,345,494.59 kn

Odobrena bespovratna sredstva: 5.956.173,91 kn
Potpora za GDi: 4.060.586,93 kn
Potpora za FER: 1.895.586,98 kn
Razdoblje provedbe projekta (od – do)

Ukupno razdoblje provedbe projekta je: 16.03.2018 – 15.03.2021.

Ensemble OperOSS | Inovacije na prvi pogled

Kome je namijenjeno? | Ensemble OperOSS modul

Ensemble OperOSS module

Ensemble OperOSS | Inovacije na prvi pogled

Kome je namijenjeno?

Generator električne energije

Operator prijenosnog sustava

Operator distribucijske mreže

Dobavljač električne energije

Operator mjerenja

Agregator

Potrošač

Ensemble OperOSS modul

Ensemble OperOSS module

Pomaganje u transformiranju električnih usluga

Ensemble OperOSS pomaže elektroprivredama da izvrše potrebne promjene u ključnim područjima kao što su:
Poboljšanje infrastrukture.
Dodavanje digitalnog sloja Smart Grid pametnoj mreži.
– Alati poput Ensemble OperOSS postat će osnova pametne mreže.
Transformacija poslovnih procesa.
– Povećana usmjerenost na strategiju sudjelovanja potrošača u zadržavanju i privlačenju korisnika koji odluče proizvoditi vlastitu energiju putem mikromreža.
– Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora sada će biti povezana na razini distribucije. Ovo donosi nove mogućnosti za DNO-ove da šire svoje tržište prodajom energije izravno potrošaču.

Što je Smart Grid pametna mreža?

Definicija Europske komisije za pametne mreže:
Smart Grid pametna mreža je mreža električne energije koja može učinkovito integrirati ponašanje i djelovanja svih korisnika povezanih s njim – proizvođača, potrošača i onih koji to čine oboje – kako bi se osigurao gospodarski učinkovit, održiv energetski sustav s niskim gubicima i visoke razine kvalitete i sigurnosti opskrbe.
Koristi inovativne proizvode i usluge zajedno s inteligentnim tehnologijama praćenja, kontrole, komunikacije i samo-zacjeljivanja za:
 • Olakšanje priključivanja i rad generatora svih veličina i tehnologija.
 • Omogućuje potrošačima da sudjeluju u optimizaciji rada sustava.
 • Pružanje potrošačima više informacija i mogućnosti za korištenje opskrbe.
 • Znatno smanjivanje utjecaja cijelog sustava opskrbe električnom energijom na okoliš.
 • Održavanje ili čak poboljšanje postojeće visoke razine pouzdanosti sustava, kvalitete i sigurnosti opskrbe.
 • Učinkovito održavanje i poboljšanje postojećih usluga.

Odaberite ulogu korisnika da biste vidjeli pogodnosti

Optimizirajte i predvidite proizvodnju električne energije.

Preciznim predviđanjem i boljom kontrolom proizvodnog procesa proizvođači mogu ponuditi profitabilnije ponude na tržištima električne energije i tako ostvariti dodatnu dobit.

Uvid u podatke o proizvodnji električne energije.

Precizni podaci o proizvodnji električne energije bit će dostupni, a proizvođači će dobiti korisne uvide tijekom operativnih zadataka.

Optimizirajte planiranje, izgradnju i nadogradnju mreže.

Utvrdite razloge za manjak ili višak električne energije u sustavu i na temelju toga preciznije i učinkovitije uravnotežite električnu mrežu za proizvodnju i potrošnju.

Prepoznajte mjesto gubitaka energije primjenom nove senzorske tehnologije.

Optimizirajte izgradnju i nadogradnju mreže.

Pratite transakcije prodaje i kupnje unutar nove distribucijske mreže.

Prepoznajte mjesto gubitaka energije primjenom nove senzorske tehnologije.

Preciznije predvidite dnevnu potrošnju potrošača kroz poboljšano predviđanje.

Smanjite odstupanja između predviđene i stvarne potrošnje energije.

Smanjite troškove kupnje energije na veleprodajnom tržištu električne energije.

Softver za podršku postavljanja i održavanja pametnih brojila.

Alati za dohvaćanje, obradu i pohranu podataka s pametnih brojila.

Podrška smanjenju potrošnje energije od strane kupaca.

Softver za podršku proaktivnom poslovnom ponašanju.

Softver koji pomaže smanjiti potrošnju energije kupaca.

Podrška koordinaciji proizvodnje električne energije od strane kupaca.

Softver za podršku postavljanja, prodaje i naknade za plaćanje novih obnovljivih izvora energije za male proizvođače.

Dobijte detaljni uvid u podatke o potrošnji električne energije.

Optimizirajte potrošnju putem automatskih obavijesti o cijenama električne energije.

Pomaganje u transformiranju električnih usluga

Ensemble OperOSS pomaže elektroprivredama da izvrše potrebne promjene u ključnim područjima kao što su:
Poboljšanje infrastrukture.
Dodavanje digitalnog sloja Smart Grid pametnoj mreži.
– Alati poput Ensemble OperOSS postat će osnova pametne mreže.
Transformacija poslovnih procesa.
– Povećana usmjerenost na strategiju sudjelovanja potrošača u zadržavanju i privlačenju korisnika koji odluče proizvoditi vlastitu energiju putem mikromreža.
– Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora sada će biti povezana na razini distribucije. Ovo donosi nove mogućnosti za DNO-ove da šire svoje tržište prodajom energije izravno potrošaču.

Što je Smart Grid pametna mreža?

Definicija Europske komisije za pametne mreže:
Smart Grid pametna mreža je mreža električne energije koja može učinkovito integrirati ponašanje i djelovanja svih korisnika povezanih s njim – proizvođača, potrošača i onih koji to čine oboje – kako bi se osigurao gospodarski učinkovit, održiv energetski sustav s niskim gubicima i visoke razine kvalitete i sigurnosti opskrbe.
Koristi inovativne proizvode i usluge zajedno s inteligentnim tehnologijama praćenja, kontrole, komunikacije i samo-zacjeljivanja za:
 • Olakšanje priključivanja i rad generatora svih veličina i tehnologija.
 • Omogućuje potrošačima da sudjeluju u optimizaciji rada sustava.
 • Pružanje potrošačima više informacija i mogućnosti za korištenje opskrbe.
 • Znatno smanjivanje utjecaja cijelog sustava opskrbe električnom energijom na okoliš.
 • Održavanje ili čak poboljšanje postojeće visoke razine pouzdanosti sustava, kvalitete i sigurnosti opskrbe.
 • Učinkovito održavanje i poboljšanje postojećih usluga.

Odaberite ulogu korisnika da biste vidjeli pogodnosti

Optimizirajte i predvidite proizvodnju električne energije.

Preciznim predviđanjem i boljom kontrolom proizvodnog procesa proizvođači mogu ponuditi profitabilnije ponude na tržištima električne energije i tako ostvariti dodatnu dobit.

Uvid u podatke o proizvodnji električne energije.

Precizni podaci o proizvodnji električne energije bit će dostupni, a proizvođači će dobiti korisne uvide tijekom operativnih zadataka.

Optimizirajte planiranje, izgradnju i nadogradnju mreže.

Utvrdite razloge za manjak ili višak električne energije u sustavu i na temelju toga preciznije i učinkovitije uravnotežite električnu mrežu za proizvodnju i potrošnju.

Prepoznajte mjesto gubitaka energije primjenom nove senzorske tehnologije.

Optimizirajte izgradnju i nadogradnju mreže.

Pratite transakcije prodaje i kupnje unutar nove distribucijske mreže.

Prepoznajte mjesto gubitaka energije primjenom nove senzorske tehnologije.

Preciznije predvidite dnevnu potrošnju potrošača kroz poboljšano predviđanje.

Smanjite odstupanja između predviđene i stvarne potrošnje energije.

Smanjite troškove kupnje energije na veleprodajnom tržištu električne energije.

Softver za podršku postavljanja i održavanja pametnih brojila.

Alati za dohvaćanje, obradu i pohranu podataka s pametnih brojila.

Podrška smanjenju potrošnje energije od strane kupaca.

Softver za podršku proaktivnom poslovnom ponašanju.

Softver koji pomaže smanjiti potrošnju energije kupaca.

Podrška koordinaciji proizvodnje električne energije od strane kupaca.

Softver za podršku postavljanja, prodaje i naknade za plaćanje novih obnovljivih izvora energije za male proizvođače.

Dobijte detaljni uvid u podatke o potrošnji električne energije.

Optimizirajte potrošnju putem automatskih obavijesti o cijenama električne energije.

Podsustavi za laboratorijsko okruženje

Tijekom faze istraživanja, Ensemble OperOSS sastoji se od niza međusobno povezanih podsustava

LARES Laboratorij

Fizička laboratorijska provedba sustava za proizvodnju električne energije.

Pohrana podataka

SQL Server (opeross-server) i SQL baza podataka (UEDManagementDB).

Edge modul

Posredna komponenta odgovorna za komunikaciju između postrojenja za proizvodnju električne energije i IoT sustava.

IoT Hub (OperOSSIoTHub)

Pristupna točka za IoT podatke.

Posao Stream Analytics-a (planiranje)

Komponenta za obradu podataka.

Power BI (LaresLaboratorij)

Komponenta za prikaz podataka u stvarnom vremenu.

Web modul

Pregled podataka i laboratorijski kontrolni dio.

Tijekom faze istraživanja, Ensemble OperOSS sastoji se od niza međusobno povezanih podsustava

LARES Laboratorij

Fizička laboratorijska provedba sustava za proizvodnju električne energije.

Pohrana podataka

SQL Server (opeross-server) i SQL baza podataka (UEDManagementDB).

Edge modul

Posredna komponenta odgovorna za komunikaciju između postrojenja za proizvodnju električne energije i IoT sustava.

IoT Hub (OperOSSIoTHub)

Pristupna točka za IoT podatke.

Posao Stream Analytics-a (planiranje)

Komponenta za obradu podataka.

Power BI (LaresLaboratorij)

Komponenta za prikaz podataka u stvarnom vremenu.

Web modul

Pregled podataka i laboratorijski kontrolni dio.

Lares-07
Lares-01

OperOSS components

Lares-04
Lares-05
Lares-07
Lares-01
Lares-04
Lares-05

Obnovljivi izvori energije u Smart Grid pametnoj mreži

Poboljšana fleksibilnost pametne mreže omogućava veću upotrebu visoko promjenjivih obnovljivih izvora energije kao što su solarna energija i energija vjetra, čak i bez dodatne potrebe skladištenja energije.
solar energy generation
electricity-transmission-pylon

Projektirani su za promjenjivi energetski sustav

Promjene u energetskom sustavu omogućena su povećanom upotrebom digitalnih alata kao što je Ensemble OperOSS.

Jučer

Danas

Proizvodnja

large power plants

Malo velikih elektrana

many power producers

Mnogi mali proizvođači električne energije

Tržište

centralized mostly national

Centralizirano, uglavnom nacionalno

decentralized ignoring boundaries

Decentralizirano, zanemarujući granice

Prijenos

based on large power lines and pipelines

Na temelju velikih dalekovoda i cjevovoda

small-scale and regional transmission

Uključuje prijenos manjih razmjera i regionalnu nadoknadu opskrbe

Distribucija

unidirectional

Jednosmjerno – odozdo prema dolje

bidirectional

dvosmjerno

Potrošač

passive only paying

Pasivno – samo plaćanje

active-participating

Aktivno – sudjeluje u sustavu

Jučer

large power plants

PROIZVODNJA – Malo velikih elektrana

centralized mostly national

TRŽIŠTE – Centralizirano, uglavnom nacionalno

based on large power lines and pipelines

PRIJENOS – Na temelju velikih dalekovoda i cjevovoda

unidirectional

DISTRIBUCIJA – Jednosmjerno – odozdo prema dolje

passive only paying

POTROŠAČ – Pasivno – samo plaćanje

Danas

many power producers

PROIZVODNJA – Mnogi mali proizvođači električne energije

decentralized ignoring boundaries

TRŽIŠTE – Decentralizirano, zanemarujući granice

small-scale and regional transmission

PRIJENOS – Uključuje prijenos manjih razmjera i regionalnu nadoknadu opskrbe

bidirectional

DISTRIBUCIJA – dvosmjerno

active-participating

POTROŠAČ – Aktivno – sudjeluje u sustavu

Opcije instalacije

Kontaktirajte tim
Stvorili smo vrlo učinkovit sustav za upravljanje i optimizaciju novih pametnih mreža. Ensemble OperOSS osigurava sveobuhvatno, tehnološko-agnostičko rješenje kojim se svi sustavi distribucije energije integriraju u jedinstveno sučelje za upravljanje, čime se omogućuje prijelaz na ključne pametne sustave. Bilo bi nam drago čuti potrebe Vašeg poslovanja. Kontaktirajte nas za više informacija.
Matija Džanko
Voditelj proizvoda Ensemble OperOSS, GDi