GDi sveobuhvatni programi obuke za Esri platforme i proizvode.

GDi tečajevi se nastavljaju!

GDi tečajevi se nastavljaju!

Preuzmite brošuru u nastavku!
1. Uvod u GIS kroz ArcGIS
Traje 2 dana

Na ovom tečaju naučit ćete temeljne pojmove koji su temelj GIS tehnologije i zemljopisnih podataka. On će vam omogućiti stjecanje iskustva kroz a) korištenje GIS karata kako biste vizualizirali i istražili objekte stvarnog svijeta, b) analizu podataka kako biste odgovorili na pitanja i stvorili nove informacije te c) dijeljenje karata, podataka i drugih resursa kako bi im se moglo lako pristupiti bilo gdje u organizaciji.

Evo što ćete naučiti:

 • Identificirati prikladne podatke za potporu projekta kartiranja
 • Kreirati kartu, dodati podatke u nju i simbolizirati objekte na karti za potporu namjeni karte
 • Podijeliti podatke, karte i ostali sadržaj na portalu organizacije
 • Izvesti prostornu analizu radi dobivanja informacija o objektima karte unutar područja interesa
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Online
 • ArcGIS Pro
2. ArcGIS Pro: Najbitniji postupci
Traje 4 dana

Kroz ovaj tečaj proširit ćete svoje temeljno znanje o GIS-u, sprijateljiti se s aplikacijom ArcGIS Pro i istražiti neke od uobičajenih GIS radnih procesa. Ovaj tečaj donosi tehnike i uopće najbolje prakse za kartiranje, upravljanje, analizu te dijeljenje podataka i drugih GIS resursa. Praktične vježbe će vam pružiti iskustvo potrebno za učinkovit rad u ArcGIS Pro okruženju.

Evo što ćete naučiti:

 • Organizirati, kreirati i urediti geografske podatke
 • Upravljati, simbolizirati i tekstom označiti slojeve karte
 • Analizirati GIS podatke i riješiti prostorne probleme
 • Dijeliti karte i rezultate analize

Sve u ArcGIS Pro okruženju.

GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Pro (Basic, Standard ili Advanced)
 • ArcGIS Online
3. Prostorna analiza kroz ArcGIS Pro
 Traje 4 dana

Na ovom tečaju naučit ćete kako identificirati uzorke, napraviti predviđanja i odgovoriti na analitička pitanja. Upoznat ćete se s osnovnim konceptima i standardnim radnim procesom koji možete primijeniti na bilo koji projekt prostorne analize. Radit ćete s različitim ArcGIS alatima za istraživanje, analizu i proizvodnju pouzdanih informacija iz podataka.

Evo što ćete naučiti:

 • Kvantificirati prostorne uzorke korištenjem prostorne statistike i analizirati promjene kroz vrijeme radi pronalaženja pojavljivanja žarišnih točaka
 • Koristiti interpolaciju i regresijsku analizu u svrhu objašnjavanja zašto se pojavljuju uzorci te predvidjeti kako će se uzorci mijenjati
 • Pripremiti podatke te izabrati adekvatne alate i postavke za analizu
 • Pregledati geoobjekte i uzorke distribucije unutar područja interesa te pronaći optimalne lokacije korištenjem alata za 2D i 3D analizu.
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Pro Advanced 2.1
 • ArcGIS 3D Analyst
 • ArcGIS Geostatistical Analyst
 • ArcGIS Spatial Analyst
 • ArcGIS Online
Preporučeno prethodno znanje

 • Završen tečaj Introduction to GIS Using ArcGIS (Uvod u GIS kroz ArcGIS) ili ekvivalentno znanje
4. Migracija iz ArcMap-a u ArcGIS Pro
Traje 3 dana

Ovaj vas tečaj priprema, kao iskusne korisnike ArcMap-a, da budete odmah produktivni u novom okruženju. Naučit ćete temeljnu terminologiju i koncepte ArcGIS Pro-a i kako učinkovito obaviti različite zadatke vezane uz kartiranje, uređivanje, analizu i dijeljenje geoprostornih podataka i resursa. Na taj način učinkovito ćete koristiti ArcGIS Pro s njegovim brzim alatima i integriranim 2D i 3D mogućnostima kako biste pojednostavnili vaše GIS projekte.

Evo što ćete naučiti:

 • Kreirati ArcGIS Pro projekt i uvesti dokumente karata i 3D scene
 • Izraditi i izmijeniti simbole i kompozicije karte
 • Uvesti model geoprocesiranja i prepoznati potencijalne izazove migracije
 • Dijeliti geoprostorne resurse na ArcGIS Online organizacijskom web mjestu ili na lokalnom ArcGIS portalu
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Pro (Advanced)
 • ArcMap (Advanced)
 • ArcGIS Online
5. ArcGIS Online: Najbitniji postupci
 Traje 1 dan

Započnite s kartama i aplikacijama.

Ovaj tečaj uvodi web karte, web aplikacije i drugi mjerodavni sadržaj koji vam može biti dostupan putem vaše ArcGIS Online organizacijske stranice. Naučit ćete kako pronaći, koristiti, kreirati i dijeliti sadržaj koji projektima daje geografski kontekst, dodatnu poslovnu inteligenciju i vizualni učinak. Koncepti tečaja također su primjenjivi na ArcGIS Enterprise portale.

Evo što ćete naučiti:

 • Pronaći na web-mjestu ArcGIS Online organizacije sadržaj koji zadovoljava potrebe vašeg projekta
 • Dizraditi i konfigurirati web karte i web aplikacije
 • Koristiti web karte u aplikacijama Microsoft Officea
 • Dijeliti karte i drugi sadržaj na svojoj ArcGIS Online stranici organizacije
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Online
 • ArcGIS for Office
Preporučeno prethodno znanje

 • Nije potrebno iskustvo s GIS-om ili ArcGIS Onlineom.
6. Kreiranje priča uz pomoć ArcGIS-a
 Traje 2 dana

Vizualno pripovijedanje na lakši način.

ArcGIS priče s kartom postigle su masovnu privlačnost kao medij za informiranje javnosti, dijeljenje rezultata projekata, angažiranje dionika te nadahnjuju čitatelje. Ovaj tečaj — za svakoga tko želi dijeliti informacije na interaktivan način u kojem se publika intenzivno angažira — podučava koncepte, najbolje prakse i odluke koje je potrebno donijeti prilikom stvaranja i dijeljenja priče pomoću ArcGIS StoryMapsa.

Evo što ćete naučiti:

 • Osmisliti priču na temelju svrhe i publike.
 • Dodati web karte, slike, multimediju i tekst kako biste stvorili uvjerljivu, povezanu priču.
 • Primijeniti dizajn-temu kako biste prilagodili i poboljšali vizualnu privlačnost priče.
 • Objavite i podijelite priču s javnošću ili članovima vaše ArcGIS organizacije.
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Online
 • ArcGIS StoryMaps
Preporučeno prethodno znanje

 • Preporuča se, ali nije neophodno, poznavanje ArcGIS Online-a i web karata.
7. Upravljanje prostornim podacima u ArcGIS-u
 Traje 3 dana

Ovaj vas tečaj vodi na dubinsko istraživanje baze geopodataka (geodatabase), autohtoni format ArcGIS softvera. Pokrivene su najbolje prakse za kreiranje baze geopodataka za centralnu pohranu i učinkovito upravljanje mjerodavnim geoprostornim podatatcima vaše organizacije. Na tečaju ćete razviti vještine potrebne za konfiguraciju jedinstvenih svojstava baze geopodataka koji osiguravaju integritet i točnost kroz vrijeme te temeljito razumijevanje mogućnosti datotečne baze geopodataka (file geodatabase) i baze geopodataka poduzeća (enterprise geodatabase).

S ovim znanjem možete ostvariti pojednostavljeno upravljanje podacima koje podupire potrebe vaše organizacije.

Evo što ćete naučiti:

 • Kreirati bazu geopodataka, istražiti opcije sheme i vrednovati prikladne modele podataka.
 • Dodati podatke u bazu geopodataka, urediti geometriju i atribute geoobjekata te kreirati mosaic dataset za pohranu i diseminaciju snimaka.
 • Definrati podatkovna pravila i veze za pojednostavljenje uređivanja podataka i osiguranje njihovog integriteta.
 • Konfigurirati pristup bazi geopodataka poduzeća i kreirati verzioniranu klasu geoobjekata kako bi se omogućilo da više korisnika podatke uređuje istodobno.
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Pro (Advanced)
 • PostgreSQL
 • ArcGIS Enterprise Standard
 • ArcGIS Online
Preporučeno prethodno znanje

 • Završen tečaj ArcGIS Pro: Essential Workflows (ArcGIS Pro: Najbitniji postupci) ili ekvivalentno znanje
8. Kreiranje i uređivanje podataka uz pomoć ArcGIS Pro-a
 Traje 3 dana

Ovaj vas tečaj uči o najboljim praksama za stvaranje točnih geografskih podataka i njihovo održavanje tijekom vremena. Opsežan praktični rad s raznim alatima ArcGIS Pro-a pokazat će vam put kako pojednostavniti proces uređivanja i smanjiti mogućnost grešaka pri ažuriranju vaše GIS baze podataka.

S ovim znanjem možete ostvariti lakše i jednostavnije upravljanje podacima koji podupiru potrebe vaše organizacije

Evo što ćete naučiti:

 • Primijeniti standardni radni postupak uređivanja radi upravljanja ažuriranjem geografskih podataka.
 • Konfigurirati ArcGIS Pro aplikaciju i postavke projekta kako biste podržali učinkovito uređivanje.
 • Stvarati, mijenjati i brisati 2D i 3D geoobjekte i atribute.
 • Rješavati uobičajene probleme s usklađivanjem podataka i održavati prostorne odnose između geoobjekata prilikom uređivanja.
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Pro (Advanced)
 • ArcGIS Online
Preporučeno prethodno znanje

 • Završen tečaj ArcGIS Pro: Essential Workflows (ArcGIS Pro: Najbitniji postupci) ili ekvivalentno znanje
9. Priprema podataka za GIS aplikacije
Traje 2 dana

Vizualno pripovijedanje na lakši način.

Prilikom pokretanja GIS projekta uobičajeni izazov je prikupljanje podataka potrebnih kako bi se pronašao odgovor na ključno pitanje ili proizvelo željeni rezultat. Skupovi podataka koji su vam potrebni mogu biti dostupni, ali na različitim razinama točnosti, ili pak uključuju potrebne geoobjekte, ali im nedostaje ključni atribut. Brojni drugi problemi mogu učiniti podatke neupotrebljivima takve kakvi jesu. Ovaj tečaj istražuje tehnike pripreme podataka koje su relevantne za raznolike GIS aplikacije. Otkrijte autoritativne izvore podataka i steknite osnovne vještine za procjenu kvalitete podataka, rješavanje nedosljednosti u podacima i isporuku valjanih rezultata iz vaših GIS projekata.

Evo što ćete naučiti:

 • Identificirati zahtjeve za podacima za određeni projekt i potencijalne izvore za prikupljanje podataka.
 • Procijeniti prostornu, vremensku i atributnu točnost skupa podataka, logičku dosljednost te potpunost kako bi se utvrdilo zadovoljava li projektne standarde kvalitete podataka.
 • Primijeniti ArcGIS Pro alate i tehnike za rješavanje problema s kvalitetom, ispravljanje pogrešaka i stvaranje novih podataka koji imaju prostorni opseg, točnost i atribute potrebne za projekt.
 • Stvoriti metapodatke za dokumentiranje kvalitete skupa podataka kako bi drugi mogli lako procijeniti njegovu prikladnost za svoje projekte.
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Pro 2.9 (Advanced)
Preporučeno prethodno znanje

 • Završen tečaj ArcGIS Pro: Essential Workflows (ArcGIS Pro: Najbitniji postupci) ili Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro (Migracija iz ArcMap-a u ArcGIS Pro) ili ekvivalentno znanje.
10. Početak rada s ArcGIS Dashboard-om
 Traje 1 dan

Omogućite uvid na prvi pogled.

Ovaj tečaj je namijenjen svima koji žele predstaviti puno podataka jednostavno i učinkovito koristeći vizualno privlačne nadzorne ploče. Naučite kako prikazati višestruke vizualizacije podataka na jednom zaslonu koji podržava dinamičko istraživanje podataka, nadzor operacija u stvarnom vremenu i informirano donošenje odluka. Tečaj pokriva vrste nadzornih ploča, razmatranja u pogledu dizajna, opcije kompozicije i tehnike kojima ćete organizirati i usmjeriti elemente nadzorne ploče kako biste zadovoljili specifične potrebe vaše publike za informacijama.

Evo što ćete naučiti:

 • Dodati podatke iz više izvora u nadzornu ploču.
 • Konfigurirati elemente nadzorne ploče, uključujući karte, grafikone, indikatore i popise.
 • Upravljati prikazom podataka i povećati vizualni učinak vaših nadzornih ploča.
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Online
 • ArcGIS Dashboards
Preporučeno prethodno znanje

 • Poznavanje ArcGIS Online je korisno. Za one koji su novi u ArcGIS Onlineu preporuča se završiti web tečaj ArcGIS Online Basics, ali nije obvezno.
11. Terensko prikupljanje i upravljanje podacima korištenjem ArcGIS-a
Traje 2 dana

Naučit ćete kako ArcGIS aplikacije mogu preobraziti aktivnosti prikupljanja podataka na terenu uklanjajući potrebu za papirnatim kartama i obrascima, dajući terenskim ekipama mogućnost ažuriranja podataka na terenu uz manje pogrešaka i brže prikupljanje. Naučite kako ArcGIS podržava ukupni tijek upravljanja podacima na terenu—od ureda do terena, na terenu i ponovno u uredu. Naučit ćete najbolje prakse za konfiguriranje i implementaciju ArcGIS appova za terensku učinkovitost kako bi zadovoljili vaše potrebe za prikupljanjem podataka. Vježbat ćete pripremu podataka za uporabu na terenu te izraditi nadzorne ploče za praćenje napretka u stvarnom vremenu. Ako želite, možete koristiti svoj iOS ili Android uređaj kako biste do kraja odradili vježbe u tečaju. I konačno, naučit ćete kako sve ArcGIS terenske aplikacije rade zajedno kao cjelovito rješenje za upravljanje podacima na terenu.

Evo što ćete naučiti:

 • Izradite i konfigurirajte web karte za prikupljanje podataka na osnovu karte, kao i ankete za prikupljanje podataka na temelju obrazaca.
 • Učinkovito kreirajte i upravljajte zadaćama za terenske radnike.
 • Brzo prikupite terenska opažanja u stvarnom vremenu.
 • Pratite tekući terenski rad pomoću nadzorne ploče.
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Pro 2.9 (Advanced)
 • ArcGIS Online
 • ArcGIS Dashboards
 • ArcGIS Field Maps
 • ArcGIS QuickCapture
 • ArcGIS Survey123
 • ArcGIS Workforce
Preporučeno prethodno znanje

 • Završen tečaj ArcGIS Pro: Essential Workflows (ArcGIS Pro: Najbitniji postupci) i ArcGIS Online Basics (Osnove ArcGIS Online-a – Esri Academy) ili ekvivalentno znanje.
12. ArcGIS: Istraživanje mogućnosti
Traje 2 dana

Osnažite svoju organizaciju pomoću lokacijske inteligencije.

Svi vole karte, ali ArcGIS mogućnosti nadilaze kartiranje. Ovaj tečaj – za poslovne i tehničke voditelje i osoblje – istražuje kako organizacije koriste ArcGIS za pojednostavljenje operacija, stjecanje dubljeg uvida na osnovu podataka i poboljšanje suradnje među poslovnim segmentima. Otkrijte kako različite sposobnosti ArcGIS-a zajedno u velikim razmjerima povećavaju učinkovitost i uvid te se nadahnite onim što je moguće kada lokacijska inteligencija prožme poduzeće.

Evo što ćete naučiti:

 • Osnažiti izvješća i komunikaciju koristeći sveobuhvatne ArcGIS priče kako biste povećali suradnju među timovima, dionicima projekata i javnošću koristeći ArcGIS Hub stranice.
 • Brže ostvariti koristi od ArcGIS-a uz upravljanje promjenama usmjereno na ljude te uz ArcGIS rješenja konfigurirana za specifične industrijske radne procese i ključne informacijske proizvode.
 • Razumjeti kako ArcGIS funkcionira kao sustav evidencije, uključenja i uvida koji podržava kritične radne procese i poslovne potrebe.
 • Omogućiti upečatljiv uvid i dijeljenje informacija putem ArcGIS portala koji omogućuje jednostavan pristup geografskim podacima, sadržaju spremnom za korištenje te web kartama i aplikacijama.
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Online
 • ArcGIS Hub
 • ArcGIS StoryMap
Preporučeno prethodno znanje

 • Nije neophodno iskustvo s GIS-om ili ArcGIS-om.
13. Kreiranje karata i vizualizacija uz pomoć ArcGIS-a
Traje 3 dana

Naučite temeljna načela kartografskog dizajna i standardni radni postupak za izradu karata za ispis ili mrežnih karata prilagođenih njihovoj svrsi, mediju i predviđenoj publici. Ovaj tečaj podučava tehnike ArcGIS Pro-a za kreiranje i dijeljenje različitih informatičkih proizvoda profesionalne kvalitete, uključujući karte za ispis, web karte, 3D scene, animacije i grafikone.

Evo što ćete naučiti:

 • Pripremiti podatke za projekt izrade karte.
 • Dizajnirajti elemente karte koji su prikladni za vaše podatke, publiku, svrhu karte i medij isporuke.
 • Primijeniti najbolje 2D i 3D kartografske prakse za stvaranje i dijeljenje karata za ispis, web karata i 3D scena.
 • Stvoriti animacije kako biste dinamički vizualizirali podatke i promjene kroz vrijeme.
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Pro 2.5 (Advanced
 • ArcGIS Online
Preporučeno prethodno znanje

 • Završen tečaj ArcGIS Pro: Essential Workflows (ArcGIS Pro: Najbitniji postupci) ili Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro (Migracija iz ArcMap-a u ArcGIS Pro) ili ekvivalentno znanje.
14. Analiza snimaka u ArcGIS Pro-u
Traje 2 dana

Ovaj tečaj namijenjen je GIS profesionalcima i analitičarima rasterskih snimaka u privatnom sektoru i civilnim vladinim agencijama koji trebaju izlučiti smislene informacije iz satelitskih snimaka, podataka prikupljenih bespilotnim letjelicama (UAV) i drugih formata rasterskih slika. Pokrivene su najbolje prakse za prikaz, obradu i stvaranje izvedenih rasterskih proizvoda. Radit ćete s alatima ArcGIS Pro i ArcGIS Image Analyst kako biste istražili uobičajene primjene rasterskih snimaka, poput oporavka od katastrofa, procjene štete i procjene šumskog sklopa.

Evo što ćete naučiti:

 • Primijeniti dinamičke rasterske funkcije za poboljšanje prikaza slika i detekciju promjena
 • Provesti nadziranu objektnu klasifikaciju snimaka i procijeniti točnost rezultata
 • Naknadno obraditi klasificirane tematske rastere za potporu potreba analize
 • Stvoriti izvedene informacijske proizvode, uključujući digitalne modele visina
GDi će vam osigurati sljedeći softver

 • ArcGIS Pro 2.5 (Advanced)
 • ArcGIS Image Analyst
 • ArcGIS Spatial Analyst
Preporučeno prethodno znanje

 • Završen tečaj ArcGIS Pro: Essential Workflows (ArcGIS Pro: Najbitniji postupci) ili Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro (Migracija iz ArcMap-a u ArcGIS Pro) ili ekvivalentno znanje

Uvjeti korištenja

Molimo Vas da provjerite naše uvjete korištenja prije registracije.

Centri obuke

Pogledajte lokacije GDi centara obuke.

Registrirajte se ovdje

Za prijavu na GDi tečaj, ispunite upisni formular.