Obavijesti o nadmetanjima – Pozivi na dostavu ponuda

14. 12. 2018. | Hrvatska

INFORMACIJA
European Structural and Investment Fund
EU flag

Uz sklopu projekta Komercijalizacija rješenja GDi Ensemble for Fisheries za učinkovito upravljanje eksploatacijom akvakulture uz inoviranje poslovnih procesa, su-financiranog iz EU fondova, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poziv “Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu”, broj ugovora KK.03.2.2.02.0058, GDi d.o.o. objavljuje obavijesti o nadmetanju odnosno pozive na dostavu ponuda za nabavu vanjskih usluga za dvije nabave. Obavijesti o nabavi i najtječajna dokumentacija se nalaze na poveznici a natječaji su objavljeni na web stranici: www.strukturnifondovi.hr.

Obavijest ponuditeljima – 15.01.2018. objavljena je druga izmjena dokumentacije za obje nabave.
Obavijest ponuditeljima – 17.12.2018. objavjena je prva izmjena dokumentacije za obje nabave.

Dokumentacija je dostupna na www.strukturnifondovi.hr.

Dokumentacija za nadmetanja nalazi se na poveznici:
Ensemble for Fisheries
compressed file