Molimo Vas da pročitate ispod naše uslove korišćenja.
 1. Obrazac za registraciju
  • Neophodan je potpun obrazac za registraciju za svakog polaznika.
  • Prijave se obrađuju u odnosu na njihovo vreme prispeća.
  • Preporučuje se da podnesete prijavu za kurs barem 14 dana pre početka same obuke.
  • Nepotpuni obrasci za prijavu neće se obrađivati i mogu pomeriti/odložiti rezervaciju za obuku.
  • Raspored kurseva i informacije o mogućnosti pohađanja uglavnom se potvrđuju barem 5 dana ranije u odnosu na početak obuke.
 2. Plaćanje
  • Za detaljne informacije o plaćanju kontaktirajte GDi Administratora za obrazovne usluge.
 3. Otkazivanje obuka i promena termina
  • Ponekad je neophodno pomeriti datume ili otkazati već dogovorene kurseve.
  • Osobe prijavljene za kurs biće obaveštene najranije moguće u slučaju da dođe do promene datuma ili otkazivanja kursa.
  • Prevoz do lokacije održavanja obuke je odgovornost osobe prijavljene za kurs.
  • GDi ne preuzima odgovornost za gubitke zbog putnih aranžmana koji nemaju povraćaj novca, nastale zbog promena datuma ili otkazivanja kursa.
 4. Smeštaj
  • Osobe prijavljene za kurs odgovorne su za organizovanje sopstvenog smeštaja.
 5. Materijali za kurs
  • Svi materijali za kurs obezbeđeni su na samoj obuci.
 6. Način odevanja (Dress-code)
  • Preporučuje se neformalan (casual) način odevanja.